Vbočený palec

Vbočený palec! Tak ten už taky nemám 🙂.

Potýkala jsem se s tím, ale díky józe, tejpům a radám z fyzioterapie jsem se ho zbavila.

🚩Vbočený palec, také nazývaný Hallux valgus, je deformace nohy, při které se velký prst nohy postupně ohýbá směrem k ostatním prstům. Tento stav je obvykle doprovázen otokem a bolestí a může vést ke ztuhlosti kloubu palce.

🚩Změna osy palce vede k tomu, že se při pohybu odrážíme mimo centrované (správné) postavení chodidla. Naše tělo je pomocí kloubů, svalů, šlach a vazů celé propojeno a tvoří tak jeden velký celek. Postavení palce se proto neprojevuje pouze v oblasti nohy, ale může se odrazit i v dalších částech těla.

🚩Při chůzi či cvičení má člověk s deformitou hallux valgus špatné rozložení váhy na chodidlo, a tak dochází k jeho poškozování a špatné funkci svalů. Jedním z častých přidružených problémů je pokles klenby nohy. Přes klenbu nohy a celkové špatné postavení jednotlivých kůstek nohy se problém projevuje ve špatném postavení kolenních a kyčelních klubů.

🚩Vnitřní postavení kyčelních kloubů pak může vést až k bolestem páteře. Přes páteř může díky řetězení docházet až ke špatnému (vnitřnímu) postavení v kloubech ramenních. Špatné postavení kloubů pak zvyšuje riziko poranění a může způsobovat bolest.